Partners

Organizers:

The Academy of Performing Arts in Prague, Music and Dance Faculty (HAMU)
Association of Music Artists and Scientists

Thanks for support:

intergram
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Association of Performing Artists
Academy of Fine Arts in Prague
Václav Havel Library
Cesnet

Special thanks:

Umělecký garant: Irvin Venyš

Koordinátorka projektu: Radka Prošková

PR a propagace: Erika Zlamalová

Grafické zpracování: Petr Kalaš – PK Graphics

Fotograf: Michael Romanovský

Video: Taťána Rubášová

Jazyková spolupráce: Barbora Patočková

Překlady: Hynek Zlatník

Administrativní podpora: Kamila Mikešová

- – -

Výstava Chtíč po svobodě:

Autor fotografií: Pavel Hroch

Koncepce a realizace: Radka Prošková, Martin Vidlák

Externí spolupráce: Jitka Petrášová

- – -

Web: Martin Argaláš