O nás

Projekt Koncert proti totalitě vznikl na půdě HAMU v roce 2014 a fakulta se tak připojila k celorepublikovým oslavám 17. listopadu. Z původně jednorázového projektu se, především díky nadšeným reakcím návštěvníků, stala pravidelná kulturní událost pro sváteční listopadový večer, přivádějící své příznivce do krásných prostor Sálu Martinů a do společnosti kvalitní hudby.

Nejde jen o oslavu výročí sametové revoluce, ale také o připomínku Mezinárodního dne studentstva, který byl vyhlášen po tragických událostech 17. listopadu 1939.

Hudební dramaturgie reflektuje díla autorů, jejichž životy byly poznamenány totalitními režimy, ať již nacistickým nebo komunistickými. Koncert proti totalitě je současně vyjádřením úcty všem, kteří čelili nebo jsou nuceni čelit některé z forem bezpráví.

Na pódiu své alma mater se unikátně díky koncertu setkávají talentovaní studenti HAMU se svými profesory a úspěšnými absolventy, kteří si své místo na hudební scéně již vydobyli, a aktuálně jsou skvělými sólisty, členy renomovaných domácích či zahraničních ansámblů a často též držiteli významných ocenění. K naší velké radosti myšlenka projektu rezonuje i v zahraničí, a tak v posledních letech pozvání přijímají také zajímaví zahraniční hosté.

Koncert se koná zdarma.

Od roku 2015 doprovází Koncert proti totalitě komorní výstavy, instalované v prostorách Respiria HAMU. Široké veřejnosti jsou přístupné taktéž zdarma a je možné je navštívit po dobu jednoho měsíce.

Těšíme se na Vaši účast!

Tým Koncertu proti totalitě