Partneři

Pořadatelé projektu:

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Společnost koncertních umělců

Za podporu děkujeme:

intergram
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Sdružení výkonných umělců
Knihovna Václava Havla
Cesnet
kzn_b_480

Děkujeme za spolupráci:

Umělecký garant: Irvin Venyš

Produkce: Josef Dvořák

Grafické zpracování: Patrik Singer, Petr Kalaš – PK Graphics

Odborné texty: Martin Flašar

Fotograf: Tomáš Lisý

Administrativní podpora: Kamila Mikešová, Daniela Machová

Vinná podpora: vinokram.cz

- – -

Výstavní projekt: Dana Kyndrová: ODSUN SOVĚTSKÝCH VOJSK

- – -

Web: Martin Argaláš