Historie

 • Koncert proti totalitě 2020

  přečtěte si více
 • Koncert proti totalitě 2019

  Koncert proti totalitě / Sál Martinů 17. listopadu 2019, 18.30 hodin / Koncert proti totalitě se v roce 2019 konal již šestým rokem, a to nejen jako oslava výročí sametové revoluce, ale také jako připomínkou svátku Mezinárodního dne studentstva, který vznikl po tragických událostech 17. listopadu 1939. V podání špičkových interpretů zazněla díla autorů, jejichž životy byly poznamenány totalitními režimy. Koncert je současně vyjádřením úcty všem, kteří čelili nebo jsou nuceni čelit některé z forem bezpráví. Součástí koncertu byla výstava černobílých dokumentárních snímků fotografa Pavla Hrocha zachycujích atmosféru prvních let po sametové revoluci.

  přečtěte si více
 • Koncert proti totalitě 2018

  Koncert proti totalitě / Sál Martinů 18. listopadu 2018, 19.30 hodin / Koncert proti totalitě se v roce 2018 konal již pátým rokem, a to nejen jako oslava 29. výročí Sametové revoluce, ale také jako připomínkou svátku Mezinárodního dne studentstva, který vznikl po tragických událostech 17. listopadu 1939. V podání špičkových interpretů zazněla díla autorů, jejichž životy byly poznamenány totalitními režimy. Koncert je současně vyjádřením úcty všem, kteří čelili nebo jsou nuceni čelit některé z forem bezpráví. Součástí koncertu byla výstava Studenti za svobodu, která přiblížila zásadní okamžiky našich moderních dějin, ve kterých hráli studenti významnou úlohu. Na patnácti panelech, doplněných archivními fotografiemi, byly připomenuty studentské osudy a zápasy o svobodu od třicátých let 20. století až po listopad 1989. Autorem výstavy byl historik Michal Macháček.

  přečtěte si více
 • Koncert proti totalitě 2017

  Koncert proti totalitě / Sál Martinů 17. listopadu 2017, 19.30 hodin / V roce 2017 se konal čtvrtý ročník Koncertu proti totalitě. Hudební dramaturgie koncertu reflektovala díla skladatelů, kteří prožili své životy v totalitních režimech nebo byli vystaveni různým formám bezpráví v průběhu 20. století. Jejich skladby interpretovali nejen úspěšní studenti a absolventi HAMU, ale také osobnosti z řad pedagogů. Součástí Koncertu proti totalitě byla výstava Vzdorovali zlu, věnovaná životu a památce pátera Josefa Toufara, umučeného komunistickým režimem. Šlo o fragment multimediálního projektu Vzdorovali zlu – P. Josef Toufar a Jan Zahradníček – dva příběhy českého 20. století, který se uskutečnil v roce 2016 v prostorách pražské Novoměstské radnice. Výstava byla instalovaná v Respiriu před Sálem Martinů.

  přečtěte si více