Koncert proti totalitě 2018

Koncert proti totalitě / Sál Martinů 18. listopadu 2018, 19.30 hodin / Koncert proti totalitě se v roce 2018 konal již pátým rokem, a to nejen jako oslava 29. výročí Sametové revoluce, ale také jako připomínkou svátku Mezinárodního dne studentstva, který vznikl po tragických událostech 17. listopadu 1939. V podání špičkových interpretů zazněla díla autorů, jejichž životy byly poznamenány totalitními režimy. Koncert je současně vyjádřením úcty všem, kteří čelili nebo jsou nuceni čelit některé z forem bezpráví. Součástí koncertu byla výstava Studenti za svobodu, která přiblížila zásadní okamžiky našich moderních dějin, ve kterých hráli studenti významnou úlohu. Na patnácti panelech, doplněných archivními fotografiemi, byly připomenuty studentské osudy a zápasy o svobodu od třicátých let 20. století až po listopad 1989. Autorem výstavy byl historik Michal Macháček.

Program 5. ročníku Koncertu proti totalitě představil národnostní, náboženskou i intelektuální rozmanitost středoevropské hudební kultury na pozadí pohnutých politických změn a událostí 20. století. Jakkoliv se na první pohled může jevit výběr skladatelů a kompozic jako široký a roztříštěný, musíme si uvědomit, že právě tato jednota v rozmanitosti je základem evropské identity, která je dnes nebezpečně často zpochybňována a napadána.

PROGRAM

Erwin Schulhoff: Duo pro housle a violoncello, WV 74 I. Moderato. Allegretto II. Zingaresca: Allegro giocoso III. Andantino IV. Moderato. Allegro deciso

Ludmila Pavlová – housle, Michal Kaňka – violoncello

Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír H. 378

Aneta Šudáková – violoncello, Jevgenia Vorobyeva – klavír

Pavel Zemek Novák: Kvartet – Unisono č. 2. Památce Jana Zajíce pro housle, violu a violoncello

Irvin Venyš – klarinet, Ludmila Pavlová – housle, Karel Untermüller – viola, Michal Kaňka – violoncello

Witold Lutosławski: Variace na Paganiniho téma pro dva klavíry

Ivo Kahánek – klavír, Anna Miernik – klavír

Zdeňek Šesták: Herakleitos (Movimenti musicali per nove stromenti a fiato)
I. Allegro assai II. Allegro vivo III. Poco andante IV. Poco moderato cantabile

Mario Mesany – flétna a pikola, Bence Szepesi – soprán saxofon, Věra Kestřánková – klarinet, Gottfried Johannes Pokorny – fagot, Samuel Berčík – fagot, Zdeněk Divoký – lesní roh, Vladimír Rejlek – trubka, Alice Vasilová – trubka, Vojtěch Procházka – basový trombon

Dirigoval Vlastimil Mareš.

KoncertProtiTotalite.cz » Historie » Koncert proti totalitě 2018