Koncert proti totalitě 2021

Koncert proti totalitě / Sál Martinů 17. listopadu 2021, 19.00 hodin / Koncert proti totalitě se v roce 2021 konal již osmým rokem, a to nejen jako oslava výročí sametové revoluce, ale také jako připomínkou svátku Mezinárodního dne studentstva, který vznikl po tragických událostech 17. listopadu 1939. V podání špičkových interpretů zazněla díla autorů, jejichž životy byly poznamenány totalitními režimy. Koncert je současně vyjádřením úcty všem, kteří čelili nebo jsou nuceni čelit některé z forem bezpráví. Součástí koncertu byla výstav Doba trvanlivosti.

19:00 – Sál Martinů HAMU v Praze

Koncert proti totalitě

 • Jan Novák: Rustica Musa pro klavír na čtyři ruce (výběr)

  1. Carmen amatorium
  2. Saltatio epularis
  3. De amasio et latronibus
  4. Cavillatio
  5. Carmen puellare
  6. Saltatio Vertex

   Jana Otáhalová, Nikola Valentová – klavír
 • Bohuslav Martinů: Serenáda H. 334 pro dva klarinety, housle violu a violoncello

  1. Moderato poco allegro
  2. Andante
  3. Allegro (poco) – Trio: Molto vivo
  4. Adagio – Allegro

   Irvin Venyš, Jan Mach – klarinety, Niklas Liepe (Německo) – housle, Jan Fišer – viola, Tomáš Jamník – violoncello

Přestávka

 • Luboš Sluka: Sonata per pianoforte (Památce Antonína Jemelíka)

  1. Grave. Appassionato
  2. Allegro ritmico

   Matouš Zukal – klavír
 • Dmitrij Šostakovič: Kvintet pro klavír a smyčcové kvarteto

  1. Prelude: Lento
  2. Fugue: Adagio
  3. Scherzo: Allegretto
  4. Intermezzo: Lento
  5. Finale: Allegretto

   Ivo Kahánek – klavír, Selini Quartet (Rakousko)

RESPIRIUM HAMU v Praze

VÝSTAVA: DOBA TRVANLIVOSTI

Výstavní projekt Doba trvanlivosti představuje průnik různorodého spektra tvůrčích metod a způsobů přemýšlení o daném tématu v grafických dílech současných studentů, absolventů a profesorů Akademie výtvarných umění. Sjednocujícím prvkem projektu je totalita, resp. přetrvávající totalitní myšlení a jeho doba trvanlivosti v prostředí demokratické společnosti – tedy v podmínkách pro generaci současných studentů zdánlivě samozřejmých.

Autoři: Vojtěch Hrubant, Jindřiška Jonešová, Žofie Kumštová, Martin Mulač, Miroslav Pesch, Jitka Petrášová, Hana Sommerová, Antonín Sondej, Vojtěch Trocha, Jakub Tytykalo, Magdalena Vovsová

Koncert proti totalitě 2021 – tisková zpráva ke stažení

KoncertProtiTotalite.cz » Historie » Koncert proti totalitě 2021